Äventyrarscout för dig i åk 7-9...

Scouter i åk 1-3

Måndagar 18.00-19.30 åk 7-9

Tillsammans med ledarna planerar Äventyrscouterna programmet där bland annat projekt av olika slag, hajk & läger, eldning, andakt och knopar står på schemat.

När vi håller till i kyrkans torp Långstugan (utanför Östra Skrukeby) samlas vi 17.45 vid kyrkan och håller på till 19.45.

Kontakt: Jörgen Tholander 0707-32 40 40

Scouterna är jättekul

- I scouterna lär vi oss stt samarbeta och ta ansvar. Om någon gör fel så gör det inget för vi hjälper varandra. Är någon sämre på en sak så hjälper en kamrat till och fixar. Roligast är alla vänner som man har och att man gör något meningsfullt som t ex då vi gjorde ett equmeniakors till kyrkan.

Vill du också vara med i Scouterna? Vi hjälper dig att komma in i vår gemenskap. Ring pastor Anders Ekstedt, 070-493 18 08