Kalender och bokningar

För att få tillgång till kalendern måste man vara medlem. För lösenord kontakta henrik, henrik@linghemskyrkan.

I kalendern kan man se när det händer saker i kyrkan från gudstjänst till när musikskolan är i lokalerna. Klickar man på någon av aktiviteterna ser man även om man använder hela kyrkan eller bara vissa delar så som equmenia delen.

Vill man boka någon tid kontakta kontakta Henrik, henrik@linghemskyrkan.se Logga in

Anvandare
Lösenord


Vi diskuterar i kristen tro.
Jag är med i Linghemkyrkan för alla människor som man träffar.

Det bästa med min tro!


Det är att jag kan känna en trygghet i tillvaron trots att livet ofta verkar komplicerat. Man ställs ofta inför svåra val och situtioner som man ska ta ställning till och då är tron till hjälp. Jag kanske inte heller behöver sträva efter sådant som många andra tycker är nödvändigt att ha eller vara med om. Är man med i en församling får man också gemenskap med andra som funnit samma tro.

Tommy Hägg

Vill du också vara med i en fri och öppen kyrka? Ring pastor Anders Ekstedt, tel 070-493 18 08!