Vi ber tillsammans för dig

Vi ber tillsammans för dig.

Bönelåda

Har du något du vill tacka för eller få förbön för?

Skriv din förbön eller tacksägelse i formuläret nedan. De böneämnen som skickas in på detta sätt bärs fram i nästkommande gudstjänst (söndag kl 10.00).

Om du önskar enskild förbön ange detta i formuläret så det inte bäras fram vid gudstjänsten.

Du kan självklart vara anonym och pastorns tystnadsplikt är absolut!

Du som sänder bönen heter:


Hur lyder din förbön/önskan?
Vi ber tillsammans för dig.

- Bönen är den viktigaste traditionen inom den kristna tron. Genom den hörsammar Gud våra strävanden och ibland inträffar mirakel. Bönen ger dig en insikt i vad som är viktigast för dig och genom den hämtar du kraft till att verka som Gud har skapat dig till den goda varelse du är. Vi ber tillsammans och det ger oss styrka.

Vill du också vara med i en fri och öppen kyrka? Ring pastor Anders Ekstedt, tel 070-493 18 08