Framtiden

Framtiden är öppen och fri inom vår kyrka

Kristen tro tar sig många olika uttryck, både i ord och handling. Arvet från 1800-talets folkväckelse ska förvaltas. Vårt uppdrag nu är att göra evangelium tydligt och begripligt för dagens och morgondagens medmänniskor.

Equmeniakyrkans vision är att ”vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen”.

Nya himlar och ny jord

Den kristna tron rymmer ett stort framtidshopp. I Jesus Kristus har Gud påbörjat den nya skapelsen. Med varje ny kristen växer Guds rike. En dag ska allt detta fullbordas, lovar flera bibelord. Till dess gör vi så gott vi, som människor, kan.

Framtiden ser ljus ut.

Inom målaryrket går man som lärling. Man gör det innan man blir målarmästare. Jesus hade lärjungar. Han var deras Mästare. Han lärde ut i ord och handling. Sedan fick de ta över uppdraget och lära ut till andra. Vi vill att fler ska blir lärjungar och att Guds rike växer. Tillsammans gör vi det i hans församling i den värld vi lever i till dess han kommer åter.

Vill du också vara med i en fri och öppen kyrka? Ring pastor Anders Ekstedt, tel 070-493 18 08