En fri och öppen kyrka

Kyrkan är en familj

Gemenskap mellan församlingar

De 800 församlingar som är anslutna till Equmeniakyrkan är självständiga, men vill samråda och samverka i viktiga frågor. De har samma historiska rötter och arbetar tillsammans med samma mål i sikte.

Ekumenik

Equmeniakyrkan vill aktivt arbeta för samverkan och samarbete mellan kyrkor, och på sikt kristen enhet, både i Sverige och internationellt. Vi ser samfundet och de lokala församlingarna som provisorska, i väntan på Kristi kyrkas synliga enhet.

Jesus ber för sina lärjungar (Johannesevangeliet kap. 17 vers 21) att de ska bli ett. Bönen om enhet innebär, att alla kristna på samma ort förenas i en enda gemenskap.

Enhet ger utrymme för mångfald, men ska också gestaltas konkret och återkommande i kyrkans liv.

Vi och våra församlingar vill arbeta för gemenskap vid nattvarden samt i evangelisation och diakoni (=hjälp till medmänniskor). Vi vill nå ömsesidigt erkännande av andra kyrkor och deras tjänster/ämbeten. Vi vill söka vägar för kyrkogemenskap eller samgående med andra kyrkor och samfund i Sverige samt stimulera internationellt ekumeniskt arbete.

Jag hara valt att bli scoutledare för responsen från alla underbara barn.

- Jag har tagit ett aktivt val och satsat på att utveckla mig som scoutledare. Det känns som jag har hamnat rätt. Kyrkans organisation är stor och man kan t ex arbeta som volontär utomlands. Roligast är i alla fall responsen från alla barnen då vi tillsammans lyckas med en uppgift.

David Segersson, ledare spårare.

Vill du också vara med i en fri och öppen kyrka? Ring pastor Anders Ekstedt, tel 070-493 18 08