Vår historia

Gammalt församlingshus

Foto: V Carlsson

Följande text är en sammanfattning av två texter av Carl-Ivar Hillås. För att se texterna i sin helhet, Klicka här

Törnevalla missionsförsamling 1872 – 1972

Det som kom att bli Törnevalla missionsförsamling startade i bonden Nils Nilssons (Nils i Reva) hem under 1850-talet. Nils bjöd in predikanter och höll möten i sitt hem, vilket inte uppskattades av dem som höll på Svenska kyrkans tradition i bygden. Under mitten av 1860-talet avtog dock motståndet mot den fria andliga verksamheten. 1867 byggdes ett litet missionshus där mötena kunde hållas. Det finns inga skrivna handlingar som berättar när exakt församlingen bildades men utifrån muntliga uppgifter från församlingsmedlemmar har man dragit slutsatsen att församlingen bildades 1872.

Linghem

Sedan 1940-talet förekom viss verksamhet i samhället Linghem, bland annat söndagsskola och tältmöten. Under 1970-talet gjordes studiebesök i flera nybyggda kyrkor för att kunna ta fram en modell till hur en kyrka i Linghem skulle kunna se ut. Dock var tveksamheten stor till de tre förslag som presenterades 1978. Efter många om och men beslutade man den 19 juni 1983 att bygga Linghemskyrkan. Det första spadtaget togs vid en andakt 14 april 1984 och två dagar senare var arbetet i full gång.

Framtiden ser ljus ut.

- Vår församling har funnits i över 100 år men bara 30 år på den plats där vi nu finns. Vi har många goda traditio
ner för vår verksamhet. Vår kristna tro bygger på tradi-
tioner som är viktiga för alla. I våra nuvarande lokaler försöker vi anpassa oss till förändringar. I vår andakts-
sal har vi te x modern internet och projektoranlägg-
ning.

Moncia Axelsson, ledare för söndagsskolan.

Vill du också vara med i en fri och öppen kyrka? Ring pastor Anders Ekstedt, tel 070-493 18 08