Idén till att starta second hand-försäljning?

Bild på Magasinets fasad

Att starta second hand för missionen i Linghem växte sakta men säkert fram i Linghemskyrkans församling under 2007. Vi tyckte att vi skulle kunna hjälpa medmänniskor i andra länder genom att samla in mer medel än vad vi tidigare gjort på traditionellt sätt genom eget offrande och basarer. Svaret blev alltså Magasinet som vi även såg som ett sätt att uppmuntra människor till miljömedvetenhet genom återvinning. Ytterligare fördelar som vi räknade med var ett utökat socialt engagemang att samarbeta kring i församlingen samt att skapa en ny mötesplats i Linghem..

Magasinet Second Hand startade så sin verksamhet i mitten av januari 2008. Första veckan ägnades åt planering, renovering och iordningsställande av butiken. Butiksdörrarna till allmänheten slogs upp den 26 januari 2008 och ytan vi då hade tillgång till var ca 120 kvm inkl kök och förråd. Ganska snart märkte vi att intresset från kunderna var stort och att det skulle bli trångt att rymmas i befintliga lokaler. Vi hyrde därför i juni 2008 även in oss på 120 kvm kallförråd en trappa upp i huset. Markplanet fick bli butik med husgeråd, textilier, heminredning, böcker mm och plan två avsattes till lagerförsäljning av möbler.

Nästa stora steg i utvecklingen togs i maj 2010 då en hyresgäst i huset flyttade och vi fick möjlighet att hyra ytterligare 400 kvm kallförråd. Så ser läget ut även idag och nu känner vi att både kunder och prylar har fått bättre svängrum. Det är givetvis trångt här och där fortfarande men det kan väl få höra till denna typ av verksamhet. Vi försöker hela tiden göra stegvisa förbättringar för att använda lokalerna på bästa sätt. Det som händer närmast är att vi kommer förändra våra bokrum.

För att återkoppla till början av historiken så tycker vi att vi lyckats bra med våra mål. Butiken går fint, många nya ansikten kommer till vår mötesplats för att handla eller bara prata lite över en kopp kaffe. Alla arbetar helt idéellt i Magasinet och belöningen till personalen, utöver att vi samlar in missionspengar, är alla glada tillrop från kunder som tycker vi har bra priser, ordning och service.

2010-08-31 Lasse Gustafsson

personalbild

Du är alltid välkommen in till oss på en fika med fikabröd. Kolla in våra senast fynd i alla våra välsorterade rum. Kanske har du något att skänka oss som vi tacksamt tar emot. Det här är ett enkelt och billigt sätt att förnya sitt hem. Vi har de saker som är annorlunda och sticker ut.

Du är självklart välkommen till våra andra verksamheter Linghemskyrkan och ungdomsverksamheten Equmenia. Vi har aktiviter som passar dig flera gånger i veckan.