medlemsforumet hittar du dokument som omsorgsmatrikel och medlemsregister och mycket mer som berör dig som medlem

Linghemkyrkan

Har du några frågor kring detta kontakta:

Pastor
Anders Ekstedt
013-790 24 (exp)
070-493 18 08 (mob)
(ledig fredag och lördag)

Är du medlem i församlingen och vill ha tillgång till medlemssidorna, maila ditt intresse till
webmaster@linghemkyrkan.se

  

Som medlem får du:

Jörgen

- Medlem blir du genom dop och bekännelsen på Jesus Kristus, som din Herre och Frälsare. Om du vill bli medlem samtalar du med pastor och föreståndare Anders Ekstedt. Du hälsas välkommen i gudstjänsten och in i församlingens gemenskap. Vi har ingen medlemsavgift i församling-
en, däremot offrar vi till församlingens verksamhet.

Vill du också vara med i en fri och öppen kyrka, Ring pastor Anders Ekstedt, tel 070-493 18 08!