Medlemsavgiften är 200 kr/kalenderår och person, dock högst 600 kr/familj.

Avgiften sätts in på pg 3 94 21-3, skriv vem/vilka avgiften avser. Har du några frågor kring detta kontakta:

Ordförande i Equmenia
Lasse Gustavsson
0706-64 48 40

Epost:
lars.uniqoff@hotmail.com

Linghemkyrkan
Jörgen

- Medlem i församlingen blir du genom dop och bekännel-
sen på Jesus Kristus, som din Herre och Frälsare. Om du vill bli medlem samtalar du med pastor och föreståndare Jörgen Tholander. Du hälsas välkommen i gudstjänsten och in i församlingens gemenskap. Vi har ingen medlemsavgift i församling-
en, däremot offrar vi till församlingens verksamhet.

Vill du också vara med i en fri och öppen kyrka, ring pasor Jörgen Tholander, 0707-32 40 40!