Vi ingår i Equmeniakyrkan

Kyrkan är en familj

Linghemskyrkan är en ekumenisk församling, som tillhör Equmeniakyrkan som bildades 2011 genom en sammanslagning av Svenska Missionsförbundet, Svenska Baptist-samfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Equmeniakyrkan har ungefär 790 lokala församlingar, totalt ca 79 000 medlemmar och 140 000 betjänade.

Vår uppgift är att genom lovsång, bön och bekännelse ära Gud. Föra evangeliet om Jesus Kristus vidare genom vittnesbörd och tjänst. Gestalta en gemenskap, fri och öppen för alla, samt vara försoningens redskap i vår omgivning. Vår målsättning är att hjälpa människor att: komma till tro, växa i tro, leva i tro och dela sin tro i det personliga mötet. Som gemensamma mål vill vi skapa en levande Gudstjänst där alla är delaktiga och kan bli berörda. Vi vill ha fungerande smågrupper så att alla i församlingen och dess närhet är med i en smågrupp där tro, erfarenhet och vårt liv delas med varandra i bön och samtal. Vi vill nå ut med evangeliet i fungerande vardagsliv så att alla medlemmar ser sig som Jesu tjänare i mötet med grannar, vänner, arbetskamrater och klasskamrater…

Tillsammans med den kristna kyrkan över hela världen bekänner vi oss till Jesus Kristus som Herre och Frälsare, så som Bibeln berättar. Vi vill föra den övertygelsens vidare, både genom församlingarna i Sverige och genom mission i andra länder.

Med Kristus som ett tydlig centrum för tron vill Equmeniakyrkan inbjuda till en öppen gemenskap med utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar. Vi tror, att olika sätt att tolka Bibeln kan göra gemenskapen rikare.

Equmeniakyrkan vill vara en fri och öppen kyrka: - Fri i sin inbjudan till alla att ta ställning till och tolka kristen tro, öppen för hela det mänskliga livets mångfald och behov.

Gun-Marie är med i Linghemskyrkan för att det är en öppen kyrka.

Musikanvarig

- Mitt mål är varierande sång och musik i våra gudstjänst-
er. Sång och musik har varit mycket viktigt för mig under hela mitt liv. Jag började tidigt att sjunga och spela i mitt föräldrahem. Detta har gjort att jag önskar att fler ska få uppleva vikten av att få sjunga och musicera genom t ex körsång eller att
spela olika instrument mm.

Körsång är något som jag känner lite extra för. Vi har en projektkör som övar och sjunger varje år på guds-
tjänst 1:a Advent och till midnattsgudstjänsten på julaftonskvällen. Ibland sjunger vi även till påsk. Det är mycket roligt och kören sjunger riktigt bra.

Vill du vara med och sjunga i vår projektkör eller du kanske har några önskemål om musikaliska inslag av något slag? Hör av dig till:

Gun-Marie Axelsson, musikansvarig
Tel 070-776 69 07