Vill du utveckla dig inom sången?

En gång varje månad träffas vi en onsdag i Grannskapshuset i Gistad och Linghem och har sång- och musikstund, appell, andakt och fika.  

Vi har en projektkör inför jul, påsk, Valborgsmässoafton. Det är glädje och gemenskap och vi som sjunger är i blandade åldrar.  

Manskören GGG övar och sjunger upp vid olika tillfällen.

Åkerbosångarna är en ekumenisk kör med sångare från olika delar av länet. Mer information finns här.

Vi sjunger tillsammans

Ibland lyfter taket?

- Jag rekommenderar att vara med i när vi sjunger i vår projektkör. Vi lär känna varandra och framförallt våra röster. Det är roligt att man kan förändra sången endast genom att man flyttar sig i kyrksalen och så. En söndag framförde vi en sång tillsammans. Det var pirrigt. Men jag fick mycket beröm efteråt så det var nog bra. Maria Segersson

Guds röst ger glädje

- För mig är sång och musik glädje och gemenskap. Musik är viktigt i gudstjänster och ett sätt att uttrycka min tro. Ibland sjunger jag tillsammans med någon annan och andra gånger är jag med i församlingens projektkör t ex vid jul eller andra högtider.
Kristin Tholander      

Maria Segersson sjunger gärna i kyrkan
Musikansvarig Gun-Marie Axelsson

Musikanvarig

- Mitt mål är varierande sång och musik i våra gudstjänst-
er. Sång och musik har varit mycket viktigt för mig under hela mitt liv. Jag började tidigt att sjunga och spela i mitt föräldrahem. Detta har gjort att jag önskar att fler ska få uppleva vikten av att få sjunga och musicera genom t ex körsång eller att
spela olika instrument mm.

Körsång är något som jag känner lite extra för. Vi har en projektkör som övar och sjunger varje år på guds-
tjänst 1:a Advent och till midnattsgudstjänsten på julaftonskvällen. Ibland sjunger vi även till påsk. Det är mycket roligt och kören sjunger riktigt bra.

Vill du vara med och sjunga i vår projektkör eller du kanske har några önskemål om musikaliska inslag av något slag? Hör av dig till:

Gun-Marie Axelsson, musikansvarig
Tel 070-776 69 07