Vi som jobbar för dig och din framtid

Anders är vår pastor

Anders Ekstedt
Pastor, scoutledare

Henrik Johansson Kårchef, scoutledare

Henrik Johansson
Ungdomsledare, kårchefNågra av oss som jobbar ideellt för dig och din framtid

Bo Axelsson är vår ordförande i styrelsen

Bo Axelsson
Ordförande i styrelsen

David Segerson ledare spårare

David Segerson
Scoutledare

Monica Axelsson, ledare för söndagsskolan

Monica Axelsson
Söndagsskols-
ledare

Scoutledare

Agneta Hägg
Söndagsskols-
ledare

Lasse, ordförande för Equmenia

Lasse Gustafsson
Ordförande för Equmenia Linghemskyrkan

Gunnar Axelsson kassör i styrelsen

Gunnar Axelsson
Kassör i styrelsen

Jörgen är vår pastor

Tommy Hägg
Sekreterare i styrelsen

Jörgen är vår pastor

Lydia Gustafsson
Kårchef, scoutledare

personalbild

Vi i Linghemkyrkan är ett varierande sammansatt gäng med olika bakgrund. Vi har alla olika talanger och det gör oss tillsammans starka. Någon är duktig på ledarskap och andra på sång.

Vi som är ideellt engagerade har mycket roligt tillsammans, äter mat och och umgås. Vår styrka är att vi söker kraft genom Gud där vi finner både vägledning och sinnesro.

Vill du också vara med i en fri och öppen kyrka?
Ring pastor Anders Ekstedt, tel 070-493 18 08!