Vi diskuterar kristen tro...

Vi diskuterar i kristen tro.

Vuxendialog finns till för dig som har frågor om kristen tro. Vi kan diskutera sådana ämnen som t ex ondska, lycka och symboliken i det kristna korset. Vuxendialog bygger på väl känd och förankrad metod att genomföra samtal mellan vuxna.Några för en diskussion och övriga får lyssna. Sist får var och en berätta utifrån sin egen diskussion, vilket är befriande. Det här är ett tillfälle att diskutera sådant som du själv går och funderar på. Vi försöker samla människor i olika åldrar och vi har en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Det bästa utbytet i diskussionen får vi genom att vi delar med oss av de åsikter och erfarenheter som vi alla har. Samlingen avslutas med gemensam bön och kloka ord från bibeln. Många av de frågor som vi söker svar på, hittar vi här.

Vill du också vara med i dessa diskussionsgrupper. Just du är välkommen.

Jag är med i Linghemkyrkan för alla människor som man träffar.

Det bästa med min tro!


Det är att jag kan känna en trygghet i tillvaron trots att livet ofta verkar komplicerat. Man ställs ofta inför svåra val och situtioner som man ska ta ställning till och då är tron till hjälp. Jag kanske inte heller behöver sträva efter sådant som många andra tycker är nödvändigt att ha eller vara med om. Är man med i en församling får man också gemenskap med andra som funnit samma tro.

Tommy Hägg

Vill du också vara med i en fri och öppen kyrka? Ring pastor Anders Ekstedt, tel 070-493 18 08!